DKFB AS eller DK Ferdigbetong som de fleste kaller oss, startet produksjon av ferdigbetong 1.7.2008 på Trolleskjæret Gunhildvågen i Florø.

DKFB AS har sertifikat for produksjon av alle typer fabrikkblandet ferdigbetong i henhold til NS EN206:2013+NA:2014 som er den standarden vi må følge. Dette sertifikatet er utstedt av Kontrollrådet.

Kontrollrådet avlegger oss  årlige besøk for inspeksjon. Under disse inspeksjoner blir det tatt diverse prøver, og vårt produksjonskontroll system blir gjennomgått, for dokumentasjon av bla. samsvar av produktet vårt. I tillegg er DKFB AS fullt registrert som leverandør i StartBank.

DKFB AS har siden start levert store mengder ferdigbetong, bla. til kai, fabrikksbygg, damanlegg, trafostasjoner, og ikke minst til Ewos sin glidestøyp av silo på 52 meters høyde på høgste punkt, denne jobben var unnagjort på 15,5 døgn, med produksjon non stopp. En fin erfaring å ta med videre.

DKFB AS har pr idag 5 ansatte på heltid, som betjener blanderi og 7 stk 10m3 betongbiler + 3 stk pumpebiler på 28 meter rekkevidde.